UTBILDNING

SE VIDEON

INTERAKTIVT VERKTYG

FLÖDESMODELL
FÖR FÖRETAGETS
INFRASTRUKTUR

KOMBINERBAR INFRASTRUKTUR FÖR FÖRETAGET

En ny kategori av infrastruktur som accelererar applikationsleveranser inom både traditionella och hybrid IT-miljöer, allt för att stärka idéekonomin!

VAD ÄR KOMBINERBAR INFRASTRUKTUR?

Traditionell

Silomässig infrastruktur som kan ta flera månader att installera

 • Komplexa processer
 • Statisk, silomässig IT
 • Silodefinierad
 • Fysiska, virtuella och containerartade arbetsbelastningar

Konvergerad

Gemensam strategi för att uppnå tid-till-värde på några dagar

 • Maskerar viss komplexitet med människor och programvara
 • Förkonfigurerad fysisk IT
 • Maskinvarudefinierad
 • Riktade arbetsbelastningar

Hyper-konvergerad

Förenklad spridning som uppstår på minuter

 • Maskerar viss komplexitet med människor och programvara
 • Förkonfigurerad fysisk IT
 • Maskinvarudefinierad
 • Riktade arbetsbelastningar

Kombinerbar infrastruktur

Flödesmässig och optimerad leverans av infrastruktur på sekunder

 • Kombinerbar maskinvaru- och programvaruarkitektur
 • Flödesbaserad IT
 • Programvara som definierar allt
 • Fysiska, virtuella och containerartade arbetsbelastningar

De huvudsakliga fördelarna med HPE SYNERGY gör det enklare för dig att sälja.

LADDA NER INFOGRAFIK 

En automatiserad och flexibel lösning med en kapacitet som ligger steget före efterfrågan

Det går snabbt och enkelt att integrera och konfigurera med befintlig IT-infrastruktur

Arbetar inom hybridmiljöer för att ge en jämn och snabb prestanda

Full kontroll över infrastrukturen förenklar säkerhet och krav på regelefterlevnad

HPE SYNERGY innebär verkliga vinster för datacentrets effektivitet genom att infrastrukturen optimeras över nätverk, lagring och databehandling - flexibilitet för alla konfigurationer, för alla applikationer.

VAD HPE SYNERGY ERBJUDER

Kombinerbar infrastruktur som kontinuerligt levererar affärsvärde - GENAST - med molnhastighet och- flexibilitet, allt inom kundens befintliga säkra datacenter.

HPE SYNERGY är en plattformsarkitektur som är byggd för dagens företag men flexibel och snabb nog för att klara morgondagens behov.

Kör allt

Optimerar alla appar och servicenivåer. 4%+ lägre pris än Blade vid 3 ramar och kör samma arbetsbelastningar och har 7% fördelaktigare TCO.

Snabbare

Accelererar appar och serviceleveranser. Upp till 73% reducering av firmware-uppdateringar. Skapa hypervisorvolymer upp till 80x snabbare.

Arbeta effektivt

Reducera arbetssinsatser och kostnader. Eliminerar 99,8% av de administrativa kontaktpunkterna och har 7x större admineffektivitet.

Frigör värde

Öka produktivitet och kontroll. Upp till 6x större lagring/server och 27% lägre $ per VM.

UPPTÄCK HPE SYNERGY

Utforska detta interaktiva verktyg för att ta reda på hur kombinerbar infrastruktur leder till dagens affärsverksamhet.

Ladda ner och upptäck "de tio främsta orsakerna att övergå till kombinerbar infrastruktur".

LADDA NER INFOGRAFIK 

KLICKA PÅ BUBBLORS

HPE
SYNERGY

UPPTÄCK
MER

X

Kombinerbar
ram

HPE Synergy 12000 Frame är maskinvarubasen för HPE:s kombinerbara vision och erbjuder en plats där databehandling, lagring, nätverk och administration kombineras.

X

Composer

Integrerad programvarudefinierad intelligens som automatiskt upptäcker och integrerar, provisionerar och skalar från skåp till rader

X

Kombinerbar
databehandling

HPE Synergy levererar prestanda, skalbarhet, CPU och optimerad minnesdensitet, förenklad lagring och konfigurationsflexibilitet för att aktivera en rad olika typer av arbetsbelastningssupport.

X

Kombinerbar
lagring

HPE Synergy erbjuder support för fil-, block- och objektbaserade lagringssystem och stödjer en rad olika interna och externa lagringsmoduler och uppställningar.

X

Kombinerbara
nätverk

Multinätverks-anslutningar i skåpskala eliminerar fristående TOR-switchar. Det kombinerbara nätverket ger möjlighet att stödja den lagring som din arbetsbelastning kräver.

HPE Services

HPE Services erbjuder ett öppet leverantörsoberoende förhållningssätt med en omfattande uppsättning av livscykeltjänster från iakttagelse och strategi, översikt, arkitektur, design, implementering samt pågående support. HPE Services hjälper till att minska riskerna och håller IT och verksamheter stabila och tillförlitliga under kundernas övergång.

UPPTÄCK MER

AFFÄRSAPPLIKATIONER

HPE SYNERGY stödjer IT-verksamheten att förstå, skapa och förenkla administrationen av rätt teknologimix som uppfyller IT- och affärsmålen.

Företagsappar
(ERP-, DB-, VM-farmer)

 • Inbyggd hög tillgänglighet
 • Förmåga att komponera och omkomponera databehandling och SAN, DAS som en enhet

Hybridmoln
(Iaas, Bare Metal-portal)

 • Molnhastighets provisionering
 • Resursbaser med flödesmodell med flexibla förhållanden
 • Automation genom Composer och Image Streamer

Stordata

 • Högdensitets intern lagring
 • Massiv bandbredd

Cloud Native-appar/DevOps

 • Infrastruktur som kod
 • Enhetlig API
 • Bare metal-portal
 • Resursbaser med flödesmodell med flexibla förhållanden
 • Automation genom Composer och Image Streamer

Hyperkonvergerad

 • Flödesbaser/flexibelt förhållande för databehandling och lagring
 • Native SDS/VSA
 • Högdensitets intern lagring

UTBILDNINGSMÖJLIGHET

Utbildning är det bästa sättet att upptäcka den fulla nyttan av HPE SYNERGY och hur detta nya förhållningssätt gentemot IT-infrastrukturen kan hjälpa era kunder nå deras verksamhetsmål och hjälpa er öka intäkterna.

Kombinerbar infrastruktur är framtidens verksamhetsmodell!

MODUL 1

VÄG TILL KOMBINERBAR INTRODUKTION

REGISTRERA & KONTROLLERA

MODUL 2

VÄG TILL KOMBINERBARHET

REGISTRERA & KONTROLLERA

MODUL 3

HUR MAN POSITIONERAR KOMBINERBARHET, BLADES OCH SYNERGY

REGISTRERA & KONTROLLERA

Observera att du måste registrera dig för Brainshark innan du kan få åtkomst till dessa utbildningsinspelningar.
X
Logga in
Skapa ett konto