Systemavbrott är kostsamt!

 

Garantin erbjuder inte tillräckligt med täckning för att få systemen igång igen i snabb drift. Garantin innebär vanligtvis "best effort" och ett vagt servicenivåavtal (SLA).

 

- Olika delar kan ha olika garantinivåer och varaktigheter

- Garantin har inga särskilda delar i lager på lokala depåer vilket leder till beroende av flyg/frakt

- Programvaran har ingen garanti, endast mediautbyte inom 90 dagar

- Kunderna behöver själva installera självreparationsdelar (utan support på plats)

Fråga din kund:

 

• How do outages and other issues affect the business?

• What are the SLAs required by your business?

• Does your staff only have time for routine maintenance and not to focus on helping drive business growth?

• How do you manage firmware revision updates and patches?

• Does your IT environment include software from multiple vendors?

• Would it benefit you to have one place to call even for ISV support? Support protects the business and helps the business transform with:

- Foundation Care - Proactive Care - Proactive Care Advanced